Register       Skolens hjemmeside

Byggearbeider

Byggearbeidene er nå i avslutningsfasen. Prosjektet er i rute til innvielse i oktobe: For tidligere elever og ansatte, se annonse på første side.