Register       Skolens hjemmeside

Fornyelsesprosjektet

Oslo Katedralskole

Oslo katedralskole har et bevaringsverdig og flott anlegg, men det foreligger et sterkt behov for utvidelse og oppgradering. Skolen mangler samlingssteder, og det finnes ikke lokaler som kan samle alle skolens elever og ansatte.  Derfor har Stiftelsen som eier av skoleanlegget vedtatt å forbedre dagens forhold på en rekke områder gjennom et omfattende fornyelsesprosjekt.

 

Situasjonen frem til 2011 

Parkering foregikk på terreng i skolegården,noe som ga dårlige utearealer for skolen og uoversiktlige trafikkforhold. I tillegg var avfallscontainere plassert i skolegården. Arealet til lek, rekreasjon og ballspill var derfor unødig begrenset. Også i eksisterende bygg var det behov for oppgradering på vitale områder.

 

Situasjonen fra høsten 2012
Fornyelsesprosjektet som nærmere beskrevet nedenfor er under gjennomføring og skal stå ferdig september 2012.
 
Nybygg
Vi etablerer et underjordisk parkeringsanlegg med innkjøring fra Frimannsgate. På taket av parkeringsanlegget etableres det en kantine i 1-etasjes paviljong (under grønt tak på foto) koblet sammen med en nedgang til et auditorium under skolegården. Auditoriet vil ha plass til å samle alle 600 elever. På bakkeplan etableres ballbane og en tribune/sitteplattform.

Oppgradering 

Fra det nye auditoriet etableres en forbindelse til det eksisterende biblioteket, dels over og dels under terreng. Dette vil også gi direkte adkomst fra dagens hovedinngang til det nye auditoriet. Personalrommet er nå utvidet og oppgradert. Resepsjonsområdet har fått en mer hensiktsmessig utnyttelse. Kontorfunksjoner samles. Garderobeforholdene knyttet til gymsalen skal forbedres. Hovedtrapperom og -korridorer er pusset opp. Det er også anskaffet garderobeskap til samtlige elever. 

 

Atkomstområde i Frimannsgate 
Vi arbeider med en plan for en oppgradering av Frimannsgate utenfor skolebygningen slik at skolebygningen med det flotte inngangspartiet kommer bedre til sin rett samtidig som uteområdet blir mer trivelig.