Register       Skolens hjemmeside

ALUMNI

Alumni er latin for tidligere studenter ved en skole. I entallsform er alumnus en tidligere mannlig student, mens alumna er en tidligere kvinnelig student. Alumni er ved endel læresteder organisert i alumniorganisasjoner.