Register       Skolens hjemmeside

Fornyelsesprosjektet går etter planen. Innvielse av ny Aula og kantine.
Oslo katedralskole har 859 års erfaring i å utvikle en god skole. Skolen er opptatt av å ivareta en lang og stolt tradisjon, samtidig som vi ønsker å fornye oss i takt med samfunnet og utvikle oss videre. Stiftelsen Oslo katedralskole understøtter denne ambisjonen gjennom et pågående fornyelsesprosjekt som er et vesentlig bidrag for å sikre skolens attraktivitet som en fremtids-rettet læringsarena. Fornyelsesprosjektet omfatter en aula som kan romme alle skolens 600 elever, en kantine samt oppgrading av det gamle skoleanlegget og skolegården.

 

Innvielsen av aulaen og kantinen skjer gjennom to arrangementer, hhv mandag 15. og lørdag 20. oktober.
Stiftelsen ønsker å få tilsendt e-postadresser fra alle tidligere og nåværende elever for på den måten å kunne informere effektivt om ulike arrangementer i den nye aulaen. Kontakt: eilif@holte.no