Register       Skolens hjemmeside

Prosjekter

Stiftelsen Oslo katedralskole har iverksatt et fornyelsesprosjekt som innebærer både rehabilitering og nybygg. Prosjektet vil i hovedsak være avsluttet ved skolestart 2012.