Register       Skolens hjemmeside
 
Info byggearbeider
 
Gamle Katta-elever kan legge inn sin
Facebook-profil i vår avgangselevoversikt.

Aula Schola Osloensis
Aulaen har plass til 600 personer, dvs. alle elevene ved Oslo katedralskole.